Hrvatski četverac na pariće svjetski prvaci

Hrvatski četverac na pariće: David Šain, Martin Sinković, Damir Martin i Valent Sinković, osvojio…